Assemblea Juny

posted in: Destacada | 0

Trobada Benicàssim 21

Ja estem acabant el curs i ens agradaria tancar amb l’assemblea anual de final de curs. Un moment de trobada i de decisió on empoderar-nos els joves.
La data per a l’assemblea és el Dissabte 18 de juny a El centre cultural La Marina

del Grau de Castelló.

Cada casa ha de portar a dos representants amb veu i vot i els oients que considere.
L’ordre del dia serà:
  1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Aprovació de comptes de l’any 2014 i 2015 i aprovació del pressupost de l’any 2016.
  3. Aprovació de la nova junta.
    – S’enviarà proposta de junta abans del 3 de juny (15 dies abans de l’assemblea).
  4. Aprovació de les delegacions.
  5. Ratificació dels registres en municipis.
  6. Aprovació del canvi d’estatuts.
  7. Punt obert de paraula.

Leave a Reply